Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu ứng dụng mô phỏng cơ học chất lưu để đề xuất vị trí thiết bị outdoor unit của hệ thống điều hòa không khí VRV nhằm tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của hệ thống Tải xuống Tải xuống PDF