Quay trở lại Chi tiết Bài báo Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản công nghiệp ở khu vực phía Nam Việt Nam bằng phương pháp hồi quy Tải xuống Tải xuống PDF