Quay trở lại Chi tiết Bài báo Giảm thiểu phát thải cacbon hàm chứa trong lĩnh vực tòa nhà: chính sách, công cụ ở một số quốc gia phát triển và khuyến nghị cho Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF