Quay trở lại Chi tiết Bài báo Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng chi phí triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo định hướng phát triển bền vững Tải xuống Tải xuống PDF