Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nhận dạng nhân tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng do cấp xã làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Tải xuống Tải xuống PDF