Quay trở lại Chi tiết Bài báo Khả năng chế tạo bê tông nhẹ với cấu trúc rỗng tổ ong thay đổi trên cơ sở bụi nhôm phế thải và chất tạo bọt EABASSOC Tải xuống Tải xuống PDF