Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của cốt liệu tro bay nhân tạo thay thế một phần cát sông đến khối lượng thể tích và cường độ chịu nén của bê tông Tải xuống Tải xuống PDF