Quay trở lại Chi tiết Bài báo Xác định các tiêu chí ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của các nhà thầu chính tại Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF