Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu ứng dụng máy siêu âm bê tông để xác định chiều dày cho lớp BTN mặt đường Tải xuống Tải xuống PDF