Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ứng xử phi tuyến của kết cấu khung thép nhồi bê tông có liên kết nửa cứng Tải xuống Tải xuống PDF