##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Quản lý rủi ro an toàn của các công trình xung quanh trong quá trình xây dựng tuyến tàu điện ngầm tại thành phố Hà Nội

Nguyễn Công Giang

Tóm tắt

Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá đô thị và tầm quan trọng trong việc nâng cao hạ tầng giao thông là không thể phủ nhận. Điều này không chỉ thúc đẩy sự phát triển của giao thông đô thị mà còn đáp ứng được yêu cầu đặc thù của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, tác động của việc xây dựng hệ thống tàu điện ngầm đối với các công trình xung quanh không hề nhỏ. Điều này đặt ra những thách thức lớn trong việc thi công, đòi hỏi các biện pháp kiểm soát độ lún và độ nghiêng của các công trình xây dựng bên trên mặt đất để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho cả hệ thống tàu điện ngầm và môi trường xung quanh. Mục tiêu của bài báo này là đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc xây dựng tuyến tàu điện ngầm đối với các công trình lân cận và đề xuất các phương pháp quản lý, bảo vệ phù hợp. Bằng cách này, chúng ta có thể tạo ra các hướng dẫn rõ ràng và thực tiễn để thúc đẩy việc xây dựng hạ tầng giao thông đô thị một cách bền vững và hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

 1. . TS. Nguyễn Công Giang. Công nghệ thi công công trình ngầm. NXB Xây dựng, 2019.
 2. . TS. Nguyễn Công Giang. Sử dụng không gian ngầm đô thị. Sách dịch. Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. 2014
 3. . Yahagi Shuichi, Nguyễn Công Giang, Lê Quang Hanh. Tiêu chuẩn kỹ thuật đào hầm – 2006: Đào hầm sử dụng khiên đào. Sách dich. Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, 2023
 4. . Attewell P B, et al. Soil movements induced by tunneling and their effects on pipelines and structures. [s. l.]: [s. n.], 1986
 5. . GS. TSKH. Nguyễn Văn Quảng, TS. Nguyễn Đức Nguôn. Tổ chức khai thác không gian ngầm. NXB Xây dựng, 2006.
 6. . TAO Yu. The effect and control of the neighbor buildings during metro construction. Railway Survey and Design, 2004.
 7. . Nguyễn Công Giang, Vũ Hải Hà. Nghiên cứu những ảnh hưởng bất lợi khi xây dựng các tuyến phố thương mại ngầm. Tạp chí Xây dựng, Số 3 – 2018.
 8. . Nguyen Cong Giang, Nakayama Toshio, Sugimoto Takao, Kojima Yoshitaka, Katagiri Masaaki, Ohishi Kanta and Kohata Yukihiro. Considerations of Holocene Ground and Its Soil Properties in Ha Noi City. Chikyu Kagaku Earth cience -The Association for the Geological Collaboration in Japan. ISSN:0366-6611, 2015
 9. . Nguyễn Công Giang, Yikihiro Kohata. Mechanical Property of Liquefied Stabilized Soil Reused Vinh Phuc-Clay in Hanoi City for Underground Construction, Tuyển tập Hội thảo Xây dựng công trình trong điều kiện đặc biệt, 2010.
 10. . LIU Hai-yang, Jiang Yu-song. The study and analysis of the ground surface and buildings during tunnel excavation. West-China Exploration Engineering, 2005.
 11. . GS.TS Nguyễn Quang Phích, PGS.TS Đào Viết Đoàn, TS Nguyễn Quang Minh. Vấn đề quy hoạch không gian ngầm thành phố. Tạp chí Xây dựng, 2023.
 12. . GB50007-2002, Code for design of building foundation.