##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu, đánh giá và kiểm soát rủi ro khi thực hiện xây dựng các công trình nhà dân dụng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La

Mai Sỹ Hùng

Tóm tắt

Trong gia đoạn thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nhà dân dụng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gặp phải rất nhiều rủi ro dẫn đến việc chậm tiến độ và gia tăng chi phí xây dựng. Các dự án này dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố rủi ro về chính sách, môi trường xã hội, kinh tế, tài chính, năng lực của các bên tham gia dự án. Bài báo đề cập đến việc nhận diện, phân tích đánh giá rủi ro và đề xuất một số giải pháp để kiểm soát các rủi ro trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nhà dân dụng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm cơ sở giúp các bên liên quan chủ động trong việc ứng phó, đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro nhằm giảm thiểu tổn thất và tài chính cho chủ đầu tư.

Tài liệu tham khảo

 1. Tài liệu tham khảo
 2. Hong Anh Vu và Công sự. Research on cost overrun risk of construction phase of Vietnam highway international contracting project. Engineering, 2016.
 3. Wang jian Qiong and et al ” Research on quality risk of EPC hydropower projects in Vietnam”. World Journal of Engineering and Technology, 2017,2.
 4. Zhang Jianshe &et al. Một phương pháp mới để xác định rủi ro mù quáng của dự án kỹ thuật. Tạp chí Đại học Lạc Dương(2000).
 5. Minh Thanh Nguyen và các công sự (2021) “Risk Assessments in Construction of Water Supply Projects in Hanoi, Vietnam. American Journal of Industrial and Business Management, , 2021, Vol.11 No.2.
 6. Li Wei, Kang Haigui. "Research on Risk Sharing of International Hydropower General Contracting Projects". China Water Resources. 2011, 14.
 7. Han Dong. Risk Management of International Engineering Projects.. Journal of the University of Foreign Economics and Trade, 2004, 3.
 8. Liu Erlie. Introduction to International Engineering Management. Tianjin: Dajin Renxue Publish, 2003.
 9. Đỗ Văn Chính. Phân vùng ảnh hưởng các yếu tố rủi ro đến chi phí đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ ở Việt nam và một số giải pháp giảm thiểu, Khoa học kỹ thuật môi trường, 2020.
 10. Lee J. Cronbach. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 1951, vol. 16, pages297–334
 11. Nunnally & Burnstein “Pschy Chometric Theory”, 3rd edition, McGraw Hill, 1994.
 12. Hair, J. F. Multivariate data analysis. A Global Perspective, 2009, 3: 816