##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu chế tạo gạch nhựa vỉa hè từ phế thải nhựa

Nguyễn Hữu Phương , Bùi Lê Anh Tuấn , Nguyễn Văn Thanh

Tóm tắt

Nghiên cứu chế tạo gạch lát vỉa hè từ nhựa phế thải với bốn loại gạch nhựa được sản xuất từ hai loại nhựa phế thải là polypropylene (PP) và High-density polyethylene (HDPE) đã được chế tạo và thử nghiệm. Kết quả cho thấy gạch nhựa được sản xuất có bề mặt phẳng và không có khuyết tật, khối lượng thể tích của gạch sử dụng nhựa PP cao hơn 4,0-10,6% so với gạch sử dụng nhựa HDPE, độ bền uốn của gạch đạt khoảng 2,16-2,80 MPa và các trường hợp gạch nhựa sử dụng sợi thủy tinh có độ bền uốn cao hơn 5,2-11,5% so với trường hợp không sử dụng sợi thủy tinh ở cùng loại nhựa sản xuất, hệ số giãn nở dài có chiều hướng phát triển ngược lại so với độ bền uốn của gạch, phân tích SEM của gạch nhựa cho thấy bề mặt của gạch trơn nhẫn, không xuất hiện vứt nứt và lổ rỗng.

Tài liệu tham khảo

 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022). Nguồn: https://tainguyenvamoitruong.vn
 2. Hoàng Nam (2020). Tìm giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế nhựa tại Việt Nam. Ntc: 20/9/2023. Tct: https://www.vietnamplus.vn/tim-giai-phap-thuc-day-nganh-cong-nghiep-tai-che-nhua-tai-viet-nam/623127.vnp
 3. Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Phúc Thanh (2011). Quản lý tổng hợp chất thải rắn - cách tiếp cận mới cho công tác bảo vệ môi trường. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (20a) 39–50.
 4. Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, Vũ Thành Trung (2014). Tính toán phát thải mê-tan từ rác thải sinh hoạt khu vực nội ô thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (31) 99–105
 5. Viện Vật liệu Xây dựng (2003). Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nilon và chất thải hữu cơ. Bộ Xây dựng.
 6. Trần Hương (2016). Công nghệ biến rác thải thành năng lượng xanh. Tham khảo từ trang web http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item==MBT-CD.08---Công-nghệ-biến-rác-thảithành-năng-lượng-xanh-39280, ngày 29/11/2023.
 7. Trần Thị Hường (2009). Phương pháp lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn thích hợp. Báo cáo Hội thảo “Công nghệ xử lý chất thải đô thị và khu công nghiệp”. Hà Nội.
 8. Muheise-Aralia, D., Pavia, S., (2021). Properties of unfired, illitic-clay bricks for sustainable construction. Constr. Build. Mater. 268, 121118. https://doi.org/
 9. 1016/j.conbuildmat.2020.121118. ISSN 0950–0618
 10. Jahidul Islam, M.d., Shahjalal, M.d., 2021. Effect of polypropylene plastic on concrete properties as a partial replacement of stone and brick aggregate. Case Studies Constr. Mater. 15, e00627. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00627. ISSN 2214–5095
 11. Banerjee, T., Srivastava, R.K., Hung, Y.T., 2014. Plastic Waste Management in India: An Integrated Solid Waste Management Approach. World Scientific Publishing Co., Singapore.
 12. Ahmad, A.F., Razali, A.R., Razelan, I.S.M., 2017. Utilization of polyethylene terephthalate (PET) in asphalt pavement: a review. IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 203, 012004 https://doi.org/10.1088/1757-899X/203/1/012004
 13. Mondal, M.K., Bose, B.P., Bansal, P., 2019. Recycling waste thermoplastic for energy efficient construction materials: an experimental investigation. J. Environ. Manage. 240, 119–125. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.03.016
 14. Akinwumi, I.I., Domo-Spiff, A.H., Salami, A., (2019). Marine plastic pollution and affordable housing challenge: Shredded waste plastic stabilized soil for producing compressed earth bricks. Case Stud. Constr. Mater. 11, e00241. https://doi.org/ 10.1016/j.cscm.2019.e00241. ISSN 2214–5095.
 15. Akinyele, J.O., Igba, U.T., Adigun, B.G., (2020). Effect of waste PET on the structural properties of burnt bricks. Sci. Afr. 7, e00301. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2020. e00301. ISSN 2468–2276
 16. Nguyen Dinh Hai, Tran Anh Tuan (2919). Modelling to estimate effect of fiber content on Young modulus of GFRC. Transport and Communications Science Journal, (70):330-339
 17. Nguyễn Văn Ngôn, Phạm Duy Anh (2020). Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu tải trọng tập trung của bản mặt cầu bằng bê tông cốt thanh polimer sợi thủy tinh. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, (71):984-999.
 18. Nguyễn Hải Đường, Phạm Đình Huy Hoàng, Nguyễn Thanh Sang (2021). Nghiên cứu thực nghiệm vật liệu composite gốc xi măng để sửa chữa mặt đường bê tông và sân bay. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 8:43-47
 19. Tiêu chuẩn TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:1995) “Gạch gốm ốp, lát - phương pháp thử - Phần 3: xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích”.
 20. Tiêu chuẩn TCVN 6415-8:2016 (ISO 10545-7:1996) “Gạch gốm ốp, lát - phương pháp thử - Phần 7: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài”.
 21. Tiêu chuẩn TCVN 6415-8:2016 (ISO 10545-7:1996) “Gạch gốm ốp, lát - phương pháp thử - Phần 7: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài”.
 22. Nguyễn Thị Thu Phương, Trần Thị Hồng Thương, Hoàng Thị Lý, Dì Kim Tuyết (2018). Chế tạo và phân tích gạch ceramic sử dụng nguyên liệu tro bã mía. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số đặc biệt:84-87.
 23. Tiêu chuẩn TCVN 6415-2:2016 (ISO 10545-2:1995) ”Gạch gốm ốp, lát - phương pháp thử - Phần 2: xác định kích thước và chất lượng bề mặt”.
 24. Nguyễn Tiến Thủy, Nguyễn Tuấn Anh. Thí nghiệm xác định modun đàn hồi theo phương dọc và hệ số nở ngang của vật liệu polyme gia cường sợi thủy tinh (GFRP). Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2:147-159.