Tạp chí Vật liệu và Xây dựng

Đã Xuất bản: 28-02-2024

Nghiên cứu các tính chất của bê tông hàm lượng tro bay cao HVFC

Đỗ Minh Thới, Quang Lê Văn, Nguyễn Thị Vui

Trang 12 - Trang 16

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ VOC và kiểm soát mùi ứng dụng trong ngành công nghiệp sơn

Lê Cao Chiến, Lê Thị Song, Trần Thị Phương Thúy, Nguyễn Huy Biển, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Thị Tâm, Vũ Thị Minh Hồng

Trang 28 - Trang 35

Nghiên cứu sử dụng bùn thải làm nguyên liệu sản xuất gạch đất sét nung

Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Trọng Tĩnh, Nguyễn Thị Lệ Quyên, Dương Thanh Qui

Trang 36 - Trang 43

Khảo sát một số bệnh viện ở Hà Nội và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả

Phạm Văn Tới, Trần Quang Dũng, Lê Hồng Hà, Chu Ngọc Huyền, Hoàng Nguyên Tùng

Trang 48 - Trang 56

Xây dựng quy trình mô phỏng thông tin công trình từ mô hình đám mây điểm (Scan to BIM) cho công trình thí điểm

Đỗ Tiến Sỹ, Huỳnh Phú Hải, Nguyễn Anh Thư, Đào Quý Phước

Trang 69 - Trang 74