##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

CHUẨN HÓA ĐỐI TƯỢNG BIM ĐỂ THÚC ĐẨY VIỆC ỨNG DỤNG BIM TRONG THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH

Phạm Quang Thanh , Nguyễn Thế Quân , Nguyễn Thế Tuấn

Tóm tắt

Việc triển khai BIM trong xây dựng đòi hỏi phải có được mô hình BIM của công trình, được dựng từ các đối tượng BIM hoặc có sẵn hoặc do người dùng tự tạo. Việc chuẩn hóa các đối tượng này là cần thiết để đảm bảo tính liên tác, giảm sai sót, chi phí và thời gian. Bài báo trình bày khái niệm và phân loại đối tượng BIM, sau đó xem xét một số tiêu chuẩn đối tượng BIM được giới thiệu rộng rãi làm bài học kinh nghiệm để đề xuất xây dựng tiêu chuẩn đối tượng BIM phù hợp điều kiện Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

 1. Lưu Quang Phương và Nguyễn Thế Quân, Đề xuất quy tắc tạo lập mô hình BIM phục vụ việc tự động hóa đo bóc khối lượng trong các dự án xây dựng sử dụng vốn nhà nước tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD)-ĐHXD, 2020. 14(4V): p. 118-129.
 2. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 258/QĐ-TTg phê duyệt lộ trình áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng. 2023.
 3. Panagiotidou, N. BIM objects: the digital product information in construction. 2020.
 4. NBS, NBS BIM Object Standard Version 2.1. 2019: Online.
 5. Catenda BIM Object. 2023.
 6. CIC, CIC Production of BIM Object Guide - General Requirements. 2019.
 7. Masterspec Open BIM Object standard V1.0. An international standard for object developers. 2018.
 8. Bộ Xây dựng, Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 2021: Online.
 9. Bộ Xây dựng, Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM). 2021: Online.
 10. Nguyen, T.-Q., V.-H. Nguyen, and T.-H. Nguyen, BIM-based automatic quantity take-off and construction cost estimation in construction projects, in Journal of Construction, Ministry of Construction (Vietnam). 2021. p. 54-59.
 11. Nguyen, T.-Q., E.C. Lou, and B.N. Nguyen, A theoretical BIM-based framework for quantity take-off to facilitate progress payments: the case of high-rise building projects in Vietnam. International Journal of Building Pathology Adaptation, 2022.