Tạp chí Vật liệu và Xây dựng

Đã Xuất bản: 24-11-2023

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GẠCH NHỰA VỈA HÈ TỪ PHẾ THẢI NHỰA

Nguyễn Hữu Phương, Bùi Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thanh