##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ứng dụng bê tông đầm lăn làm đê biển

Mai Sỹ Hùng

Tóm tắt

Việt Nam có đường bờ biển dài trên 3.260 km (không tính bờ các đảo), hệ thống đê biển có khối lượng rất lớn. Đê biển là giải pháp cơ bản và quan trọng nhất để đối phó với nước biển dâng, hiện nay hệ thống biển của viện nam còn nhiều nơi chưa được xây dựng hoặc nhiều nơi đê biển đã hư hỏng, xuống cấp. Hiện nay các công trình ven biển và hải đảo sử dụng bê tông và một số loại vật liệu xây dựng khác thường được vận chuyển từ đất liền làm tăng giá thành sản xuất cũng như tiến độ xây dựng công trình. Chính vì vậy, đặt ra vấn đề nghiên cứu sử dụng cát nguồn vật liệu tại chỗ thay thế cát sông cho xây dựng. Nguồn vật liệu có tiềm năng thay thế cát sông có thể khai thác nguồn cát mịn, nguồn cát nhiễm mặn (ven biển), nguồn cát biển. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy công trình đê biển nào sử dụng công nghệ xây dựng bằng Bê tông đầm lăn(RCC). Bài báo này đề cập đến việc đề xuất dùng RCC để xây dựng đê biển, tăng cường tính ổn định, chống chịu với sóng gió bão lũ mà lại có thể tận dụng được vật liệu tại chỗ là cát biển và tro bay để chế tạo RCC, giảm giá thành đầu tư xây dựng.

Tài liệu tham khảo

 1. . Nguyễn Ty Niên “Hệ thống đê biển và việc đối phó với nước biển dâng”. Báo điện tử của hội đập lớn Việt nam
 2. . Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn.
 3. https://sanbetong.com/new/vi/a6877/phu-gia-khoang-cho-be-tong-dam-lan.html
 4. . Nguyễn Quang Phú, KS. Nguyễn Văn Bích. Bê tông đầm lăn và ứng dụng trong xây dựng đường giao thông. Tạp chí Khoa học thuỷ lợi và Môi trường- Số 43 (12/2013)
 5. . Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8825:2011 về Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn
 6. . Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10403:2015 về Công trình thủy lợi - Đập bê tông đầm lăn - Thi công và nghiệm thu.
 7. . Sổ tay kỹ thuật thủy lợi: Phần 2 - Tập 2 - Mục A - Chương 2. Đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền mềm, 26/10/09.
 8. . Lê Kim Thư. Nghiên cứu sử dụng cát biển kết hợp với tro bay cho chế tạo bê tông làm việc trong môi trường biển tại Việt Nam. Tạp chí Xây dựng, 14/06/2023.
 9. . D. V. H. Nguyễn Biểu, Lê Văn Học, Cát sạn đáy biển nông Việt Nam: triển vọng và khả năng khai thác sử dụng. Tạp chí Địa chất số 277 năm 2003.
 10. . "Thuyết minh tiêu chuẩn Trung Quốc JGJ 206:2010 “Quy phạm kỹ thuật sử dụng bê tông cát biển"
 11. . R. J. C. Gutt, Sea-dredged aggregates in concrete, Build. Res. Establish Watford, UK (7) (1987).
 12. . A. R. R. G.P. Chapman, The effect of sea shells in concrete aggregates. Concrete 4 (2) (1970) 71-79.