##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Áp dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo trong phân tích an toàn tài chính dự án đầu tư xây dựng

Bùi Thị Thơ , Lương Xuân Đức , Đỗ Đức Long , Lục Ánh Tuyết , Nguyễn Trọng Việt Anh , Nguyễn Thị Tuyết Dung

Tóm tắt

Dự án đầu tư xây dựng có thời gian xây dựng và vận hành dài, các kết quả và hiệu quả dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mỗi yếu tố ở một mức độ khác nhau đều có mức không chắc chắn nhất định. Để đánh giá được độ an toàn của các kết quả tính toán trước sự biến đổi của các yếu tố khách quan, việc sử dụng phương pháp mô phỏng Mone Carlo cho kết quả tin cậy nhất. Bài báo áp dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo trong phân tích an toàn tài chính dự án đầu tư, nghiên cứu trường hợp dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị xã Nghi Phú và Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An, giúp cho chủ đầu tư ước lượng chính xác hiệu quả cũng như đánh giá tốt hơn tính khả thi của dự án.

Tài liệu tham khảo

  1. Quốc Hội, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
  2. Nguyen Thi Tuyet Dung, Vu Kim Yen, Vu Manh Luan, Nguyen Quoc Toan, Socio-economic analysis of investment projects to build urban drainage works with oda of the world bank in Vietnam, International journal of economics and finance studies, Vol: 14 No: 03 Year: 2022 ISSN: 1309-8055 (Online) (pp. 22-41) Doi: 10.34109/ijefs. 20220061, 2022.
  3. Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nghiên cứu phương pháp phân tích định lượng trong quản trị doanh nghiệp xây dựng, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường ĐH Kiến Trúc HN, 2023.
  4. Nguyễn Thị Tuyết Dung, Bùi Mạnh Hùng, Kinh tế đầu tư, NXB Xây dựng, 2023.
  5. Nguyễn Bạch Nguyệt, Giáo trình Lập dự án đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012.
  6. Công ty cổ phần EUROWINDOW HOLDING, Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị xã Nghi Phú và Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An.