##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu sử dụng bùn thải làm nguyên liệu sản xuất gạch đất sét nung

Nguyễn Văn Trung , Nguyễn Trọng Tĩnh , Nguyễn Thị Lệ Quyên , Dương Thanh Qui

Tóm tắt

Bùn thải từ quá trình xử lý nước nhà máy dệt có thành phần bao gồm cả phần hữu cơ và vô cơ. Thành phần vô cơ chứa chủ yếu sắt chiếm 50 %, kiềm thổ (CaO+MgO)~ 20 % và lượng nhỏ các oxit khác. Bản thân bùn có nhiệt trị khoảng 2000 kcal/kg giúp làm giảm lượng than sử dụng, giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải CO2. Gạch có sử dụng bùn thải có tính chất cơ lý tốt hơn loại gạch không sử dụng bùn thải, thể hiện ở việc đạt mác 200 trong khi gạch đối chứng chỉ đạt mác 150.

Tài liệu tham khảo

 1. . TCVN, 1451:1986 Gạch đặc đất sét nung - Yêu cầu kỹ thuật. 1986.
 2. . TCVN, 4353:1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung-Yêu cầu kỹ thuật.
 3. . Minh, N.V., Nghiên cứu đánh giá công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuyne-vòng, R. 29-21, Editor. 2022: Viện Vật liệu xây dựng.
 4. . CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM. (2023). Retrieved 20 August 2023, from https://xulymoitruong.com/cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai-det-nhuom-3680/.
 5. . Begum, B.S.S., et al., Utilization of textile effluent wastewater treatment plant sludge as brick material. The Journal of Material Cycles and Waste Management, 2013: p. 564.
 6. . Zhan, B.J., et al., Recycling hazardous textile effluent sludge in cement-based construction materials: Physicochemical interactions between sludge and cement. Journal of hazardous materials, 2020. 381: p. 121034.
 7. . Cần, T.V., Nghiên cứu xử lý đất đồi Lai Châu để sản xuất gạch nung trong lò tuynen. 2007: Viện Vật liệu xây dựng.
 8. . Tài, N.H., Nghiên cứu sản xu t gạch nung bằng công nghệ lò nung tuynen sử dụng tr u là nhiên liệu. 2015: Viện Vật liệu xây dựng.
 9. . Lâm, T.V., Nghiên cứu sử dụng phế thải trong quá trình khai thác than để sản xuất vật liệu gạch gốm tường cấu trúc đặc. 2013: Đại học Mỏ-Địa chất.
 10. . Quyên, N.T.L., Nghiên cứu chế tạo ngói nung từ đất đá bóc vỉa khai thác mỏ (than) khu vực Quảng Ninh trong PTN. 2021: Viện Vật liệu xây dựng.
 11. . Long, H.V., Nghiên cứu sử dụng bùn thải từ nạo vét kênh mương để chế tạo gạch đất. Tạp chí Xây dựng, 2017. 5.
 12. . Hòa, N.N., Nghiên cứu sử dụng bùn thải Sông Nhuệ chế tạo gốm tường thep phương pháp bán khô. Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng, 2021.