##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ VOC và kiểm soát mùi ứng dụng trong ngành công nghiệp sơn

Lê Cao Chiến , Lê Thị Song , Trần Thị Phương Thúy , Nguyễn Huy Biển , Nguyễn Hồng Quang , Nguyễn Thị Tâm , Vũ Thị Minh Hồng

Tóm tắt

Phương pháp thu giữ và xử lý VOC là chìa khóa để bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe con người và đạt được sự phát triển bền vững. Hiện tại, có hai cách thức xử lý VOC: kỹ thuật phá hủy và thu hồi. Các công nghệ để tiêu hủy VOC chủ yếu bao gồm quá trình oxy hóa nhiệt hoặc xúc tác, phân hủy sinh học, và phương pháp plasma. Những công nghệ này chuyển đổi VOC thành carbon dioxide và nước, chủ yếu thông qua phương pháp vật lý hoặc phản ứng hóa học. Các kỹ thuật thu hồi bao gồm hấp thụ, hấp phụ, và ngưng tụ. Các phương pháp này làm giàu hoặc tách VOC bằng phương pháp vật lý hoặc hóa học. Phương pháp hấp thụ được sử dụng rộng rãi trên thế giới do tính đơn giản, an toàn, khả năng tái chế, tiêu thụ năng lượng thấp, và khả năng cạnh tranh về giá tốt. Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất trong quá trình hấp thụ là việc lựa chọn chất hấp thụ thích hợp nhất để xử lý VOC. Các dung dịch được sử dụng để loại bỏ VOC bao gồm nước, rượu và ketone hoặc hydrocabon ít bay hơi. Tuy nhiên, những chất hấp thụ này có nhiều nhược điểm như khả năng hấp thụ thấp, khả năng tái chế kém, độ ăn mòn cao, và có xu hướng gây ô nhiễm thứ cấp. Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu chế tạo hệ nhũ tương dầu trong nước để hấp thụ VOC và kiểm soát mùi trong ngành công nghiệp sơn.

Tài liệu tham khảo

 1. . Biard, P.-F. and A. Couvert, Overview of mass transfer enhancement factor determination for acidic and basic compounds absorption in water. Chemical Engineering Journal, 2013. 222: p. 444-453.
 2. . Zahka, L.M.J., Process of removal of solvent vapors. 1979.
 3. . Dumont, E., et al., VOC absorption in a countercurrent packed-bed column using water/silicone oil mixtures: Influence of silicone oil volume fraction. Chemical Engineering Journal, 2011. 168(1): p. 241-248.
 4. . Hariz, R., et al., Absorption of toluene by vegetable oil–water emulsion in scrubbing tower: Experiments and modeling. Chemical Engineering Science, 2017. 157: p. 264-271.
 5. . Zhang, W., et al., The Absorption Performance of Ionic Liquids–PEG200 Complex Absorbent for VOCs. Energies, 2021. 14: p. 3592.
 6. . Lhuissier M, C.A., Dabert P, Amrane A, Kane A, Audic J-L, Dumont E., Removal of a Mixture of Seven Volatile Organic Compounds (VOCs) Using an Industrial Pilot-Scale Process Combining Absorption in Silicone Oil and Biological Regeneration in a Two-Phase Partitioning Bioreactor (TPPB) Energies., 2022(15(13)): p. 4576.
 7. . Parvizi, S., et al., Investigating Factors Affecting on the Efficiency of Dynamic Mixers. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 2016. 37: p. 1-27.
 8. . Jusoh, N. and N. Othman, Stability of water-in-oil emulsion in liquid membrane prospect. Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences, 2017. 12.
 9. . Einstein, A., Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen. Annalen der Physik, 1906. 324(2): p. 289-306.
 10. . Bullard, J.W., et al., A comparison of viscosity–concentration relationships for emulsions. Journal of Colloid and Interface Science, 2009. 330(1): p. 186-193.
 11. . Schramm, L.L. and P.R. Institute, Emulsions: Fundamentals and Applications in the Petroleum Industry. 1992: American Chemical Society.

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>