##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Xây dựng mô hình AHP lựa chọn tổng thầu trong dự án thực hiện theo hình thức thiết kế và thi công (design & build) tại Việt Nam

Phạm Ngọc Thanh Trung , Nguyễn Anh Thư

Tóm tắt

Lựa chọn tổng thầu thực hiện dự án xây dựng đã rất phổ biến từ rất lâu. Thực tế rằng, hiện nay việc lựa chọn tổng thầu thường được chọn theo hình thức giá thầu thấp nhất nhưng khi bắt tay vào thực hiện dự án thì lại không đủ năng lực dẫn đến chậm tiến độ và chất lượng công trình không được đảm bảo, làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch kinh doanh của chủ đầu tư. Chính vì vậy luận văn này trình bày một mô hình lựa chọn tổng thầu bằng phương pháp AHP để hỗ trợ chủ đầu tư ra quyết định lựa chọn phù hợp.


Các tiêu chí lựa chọn nhà thầu của mô hình AHP dựa vào kết quả cuộc khảo sát 40 tiêu chí ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo hình thức thiết kế và thi công tại Việt Nam.


Kết quả khảo sát được tổng hợp và phân tích số liệu thống kê cho thấy có 7 nhóm tiêu chí ảnh hưởng đến việc lựa chon nhà thầu, bao gồm: nhóm tiêu chí về năng lực nhân sự và thiết bị thi công, nhóm tiêu chí về năng lực kỹ thuật, nhóm tiêu chí về năng lực tiến độ và môi trường thi công, nhóm tiêu chí về năng lực biện pháp thi công, nhóm mối quan hệ với đối tác và quản lý chất lượng, an toàn thi công, nhóm mối quan hệ với chính quyền địa phương và giá thi công, nhóm mối quan hệ với chủ đầu tư và bảo hành.


Và kết quả mô hình giúp cho Chủ đầu tư có sự lựa chọn tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu về tiến độ, chất lượng dự án, chi phí của dự án cũng như đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị xáo trộn, ảnh hưởng.

Tài liệu tham khảo

 1. http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/gdp-6-thang-dau-nam-2020-dat-muc-tang-truong-181-324929.html
 2. Các văn bản pháp luật: Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT v/v Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.
 3. Fong, P. S., and Choi, S. K., 2000. Final contractor selection using the analytical hierarchy process. Constr. Manage. Econ., 18(5), 547–557.
 4. Hatush, Z., and Skitmore, M., 1997. Criteria for contractor selection. Constr. Manage. Econ., 15(1), 19–38.
 5. Hatush, Z., and Skitmore, M., 1998. Contractor selection using multicriteria utility theory: An additive model. Build. Environ., 33(2–3), 105–115.
 6. Singh, D., and Tiong, R., 2005. A fuzzy decision framework for contractor selection. J. Constr. Eng. Manage., 131(1), 62–70.
 7. Mahdi, I. M., Riley, M., Fereig, S., and Alex, A. P., 2002. A multi-criteria approach to contractor selection. J. Eng. Constr. Archit. Manage., 9(1), 29–37.
 8. Holt, G., Olomolaiye, P., and Harris, F., 1994. Evaluating prequalification criteria in contractor selection. Build. Environ., 29(4), 437–448
 9. Singh, D., and Tiong, R., 2006. Contractor selection criteria: Investigation of opinions of Singapore construction practitioners. J. Constr. Eng. Manage., 132(9), 998–1008.
 10. Saaty, T.L., 1980. The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw Hill. International, Translated to Russian, Portuguese, and Chinese, Revised editions, Paperback (1996, 2000), Pittsburgh: RWS Publications.
 11. Saaty, T.L., 1994. How to make a decision: the analytic hierarchy process. Interfaces, Vol. 24, No. 6, pp.19–43.
 12. Saaty, T., 1996. Decision making with dependence and feedback: The analytic network process, RWS, Pittsburgh.
 13. Saaty, T.L. and Vargas, L.G., 2001. Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process. Boston: Kluwer Academic Publishers.
 14. Saaty, T.L., 2001. The Analytic Network Process (2nd version), 4922 EllsworthAvenue, Pittsburgh, PA 15213. The first version appeared in 1996
 15. Saaty, T.L., 2005. Theory and Applications of the Analytic Network Process. Pittsburgh, PA: RWS Publications.
 16. Saaty, T.L. and Vargas, L.G., 2006. Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks. New York: Springer.
 17. Saaty, T.L., 2008. The Analytic Network Process. Iranian Journal of Operations Research, 1 (1) :1-27.
 18. Pouria Mohammadian, and Khalid Siddiqi (2003) - Private Owner Selection Criteria for Design-Build Projects
 19. A. Leśniak1, E. Plebankiewicz2, K. Zima3 (2012) - Design And Build Procurement System – Contractor Selection.
 20. M. C. B. Araújo1, L. H. Alencar2, C. M. M. Mota2 (2018) - Decision Criteria for Contractor Selection in Construction Industry: A Literature Review
 21. Lê Hoài Long, 2009. Bài giảng: Phương pháp định lượng trong ngành quản lý xây dựng, Bộ môn Quản lý xây dựng, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
 22. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2011. Thống kê ứng dụng trong Kinh tế - Xã hội. Nhà xuất bản lao động xã hội (Tái bản lần thứ 3).
 23. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS –Tập 1. Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Hồng Đức.
 24. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS –Tập 2. Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Hồng Đức.
 25. Nguyễn Trung Hưng, 2008. Ứng dụng mô hình AHP để lựa chọn thầu phụ trong điều kiện Việt Nam. Trường hợp áp dụng: lựa chọn nhà thầu thi công cọc khoan nhồi. Luận văn thạc sĩ ngành công nghệ và quản lý dự án. Đại học Bách Khoa Tp.HCM.
 26. Nguyễn Hoàng Dũng ,2011. Lựa chọn nhà thầu trong dự án nhà cao tầng tại Việt Nam bằng mô hình Best Value. Luận văn thạc sỹ ngành công nghệ và quản lý dự án. Đại học Bách Khoa Tp.HCM.
 27. Phan Sĩ Huy ,2015. Mô hình lựa chọn nhà thầu thi công dự án đường bộ. Luận văn thạc sỹ ngành quản lý xây dựng. Đại học Bách Khoa Tp.HCM.
 28. Đoàn Hoàng Ghi, 2018. Xây dựng mô hình lựa chọn đơn vị kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành. Luận văn thạc sỹ ngành quản lý xây dựng. Đại học Bách Khoa Tp.HCM.
 29. Lê Thị Thanh Trâm, 2013. Sử dụng phương pháp kết hợp AHP, VIKOR và TOPSIS trong công tác chọn thầu xây dựng. Luận văn thạc sỹ ngành quản lý xây dựng. Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả