Tạp chí Vật liệu & xây dựng

Đã Xuất bản: 28-12-2022

Ảnh hưởng của tro bay đến các tính chất của gạch gốm

Đỗ Quang Minh, Dương Thanh Ngân, Nguyễn Vũ Uyên Nhi

Trang 5 - Trang 9

Mô hình dự đoán đường tải trọng-chuyển vị cho dầm ngắn bê tông geopolymer cốt thép

Thiện Thành Nguyễn, Lê Anh Tuấn, Trần Cao Thanh Ngọc

Trang 23 - Trang 29

Tính toán áp lực thủy tĩnh lên cửa van cung công trình cống Hàng Bàng

Đinh Văn Duy, Trần Văn Tỷ, Cao Tấn Ngọc Thân, Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Cù Ngọc Thắng, Phạm Tấn Đạt, Lê Văn Ngào, Phạm Văn Tí

Trang 66 - Trang 69

Ứng dụng autodesk bim 360 trong quản lý thay đổi phát sinh dự án thiết kế - thi công tại Việt Nam

Nguyễn Anh Thư, Lê Mỹ Uy Như, Khúc Quang Trung, Nguyễn Hồng Sơn

Trang 103 - Trang 110