##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Đánh giá khả năng tạo bãi và phục hồi rừng ngập mặn của tuyến kè giảm sóng tại bờ biển Tây tỉnh Cà Mau

Nguyễn Duy Khánh , Đinh Văn Duy , Trần Văn Tỷ , Trương Khải Mẫn , Huỳnh Thị Cẩm Hồng , Trần Văn Hừng , Lê Nhựt Tân

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm quan trắc diễn biến diện tích rừng ngập mặn (RNM) và bãi biển phía trong tuyến kè giảm sóng hai hàng cọc ly tâm đổ đá dọc theo bờ biển Tây huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau. Phương pháp phân tích ảnh viễn thám và đo đạc tại hiện trường được thực hiện để đánh giá diễn biến diện tích RNM và độ xói/bồi bãi biển. Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích RNM đã chuyển từ trạng thái suy giảm nghiêm trọng (7,67 ha/năm) sang trạng thái ổn định từ sau khi xây dựng tuyến kè (1,0 ha/năm). Bãi biển được bảo vệ bởi tuyến kè cũng đã bồi lên từ 3,5 cm đến 7,0 cm trong khoảng thời gian 01 tháng.

Tài liệu tham khảo

 1. Maitah, K., L. Smutka, J. Sahatqija, M. Maitah, and N. Phuong Anh, Rice as a determinant of Vietnamese economic sustainability. Sustainability, 2020. 12(12): p. 5123.
 2. Campbell, I.C., Biodiversity of the Mekong Delta, in The Mekong Delta System: Interdisciplinary Analyses of a River Delta, F.G. Renaud and C. Kuenzer, Editors. 2012, Springer Netherlands: Dordrecht. p. 293-313.
 3. Kozhikkodan Veettil, B., Q. Ngo Xuan, D. Nguyen Thi Kim, B. Duong Quoc, X.-L. Tran, and N.-D. Hoang, Mangrove forest degradation and shoreline erosion in the Mekong delta: a case study from Ben Tre province. Vietnam Journal of Science and Technology, 2022. 60(5): p. 825-836.
 4. Tinh, P.H., R.A. MacKenzie, T.D. Hung, T.V. Vinh, H.T. Ha, M.H. Lam, N.T.H. Hanh, N.X. Tung, P.M. Hai, and B.T. Huyen, Mangrove restoration in Vietnamese Mekong Delta during 2015-2020: Achievements and challenges. Frontiers in Marine Science, 2022. 9: p. 1043943.
 5. Nguyen, H., R.J. Harper, and B. Dell, Examining local community understanding of mangrove carbon mitigation: A case study from Ca Mau province, Mekong River Delta, Vietnam. Marine Policy, 2023. 148: p. 105398.
 6. Hawkins, S. and F. Trends, Roots in the water: legal frameworks for mangrove PES in Vietnam. 2010.
 7. Anthony, E.J., G. Brunier, M. Besset, M. Goichot, P. Dussouillez, and V.L. Nguyen, Linking rapid erosion of the Mekong River delta to human activities. Scientific Reports, 2015. 5(1): p. 14745.
 8. Besset, M., N. Gratiot, E.J. Anthony, F. Bouchette, M. Goichot, and P. Marchesiello, Mangroves and shoreline erosion in the Mekong River delta, Viet Nam. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2019. 226: p. 106263.
 9. Besset, M., E.J. Anthony, G. Brunier, and P. Dussouillez, Shoreline change of the Mekong River delta along the southern part of the South China Sea coast using satellite image analysis (1973-2014). Géomorphologie: relief, processus, environnement, 2016. 22(2): p. 137-146.
 10. Allison, M.A., C.A. Nittrouer, A.S. Ogston, J.C. Mullarney, and T.T. Nguyen, Sedimentation and survival of the Mekong Delta: A case study of decreased sediment supply and accelerating rates of relative sea level rise. Oceanography, 2017. 30(3): p. 98-109.
 11. Li, X., J.P. Liu, Y. Saito, and V.L. Nguyen, Recent evolution of the Mekong Delta and the impacts of dams. Earth-Science Reviews, 2017. 175: p. 1-17.
 12. Linh, D.D., P.Đ. Bằng, Đ.V. Duy, C.T.N. Thân, T.V. Tỷ, T.G. Bảo, and T.H. Đức, Mô phỏng khả năng giảm sóng của kè cọc ly tâm bằng mô hình Flow-3D. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng, 2023. 13(4).
 13. Thuận, N.N., T.V. Tỷ, T.V. Hừng, H.T.C. Hồng, H.N. Nhạn, T.H. Lâm, Đ.V. Duy, T.K. Hải, T.V. Tuấn, and T.M. Quảng, Đánh giá hiệu quả của các công trình kè giảm sóng tại bờ biển Tây tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 2021. 732: p. 93-105.
 14. Le Xuan, T., H.T. Ba, V.Q. Thanh, D.P. Wright, A.H. Tanim, and D.T. Anh, Evaluation of coastal protection strategies and proposing multiple lines of defense under climate change in the Mekong Delta for sustainable shoreline protection. Ocean & Coastal Management, 2022. 228: p. 106301.
 15. Nguyen, N.-M., D. Do Van, D.T. Le, T.D. Hai, T.C. Nguyen, D. Wright, A.H. Tanim, N.T. Pham, P.N. Thanh, and D.T. Anh, Experimental and numerical modeling of pile-rock breakwater gap arrangement for optimal coastal erosion protection in deltaic coasts. Ocean Engineering, 2023. 280: p. 114625.
 16. Le Xuan, T., H. Tran Ba, H. Le Manh, D. Do Van, N. Minh Nguyen, D.P. Wright, V.H. Bui, S.T. Mai, and D. Tran Anh, Hydraulic performance and wave transmission through pile-rock breakwaters. Ocean Engineering, 2020. 218: p. 108229.
 17. Nguyen, N.-M., D.D. Van, D.T. Le, S.D. Cong, N.T. Pham, Q. Nguyen, B. Tran, D.P. Wright, A.H. Tanim, and D.T. Anh, Wave reduction efficiency for three classes of breakwaters on the coastal Mekong Delta. Applied Ocean Research, 2022. 129: p. 103362.
 18. Sathyanarayana, A.H., P.S. Suvarna, V.K.Y. Banagani, P. Umesh, and K.G. Shirlal, Investigating the wave attenuation capabilities of rectangular pile head breakwater: A physical modelling approach. Ocean Engineering, 2024. 298: p. 117251.
 19. Liêu, U.T.B., Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công, in Dự án đầu tư xây dựng đoạn kè cấp bách xử lý sạt lở cửa sông ven biển thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. 2020, Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Nam Quốc: Thành phố Hồ Chí Minh. p. 90.