Tạp chí Vật liệu và Xây dựng

Đã Xuất bản: 28-12-2023

Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn cường độ chịu nén trên 100 MPa sử dụng hạt xỉ thép thay thế cát

Lê Huy Việt, Nguyễn Văn Khuây, Lê Ngọc Nam, Phạm Văn Khải, Trần Đình Tú, Tăng Văn Lâm, Phạm Xuân Thủy

Trang 5 - trang 12

Nghiên cứu ảnh hưởng của cốt liệu tro bay nhân tạo thay thế một phần cát sông đến khối lượng thể tích và cường độ chịu nén của bê tông

Lê Nguyễn Cát Nhân, Bùi Phương Trinh, Dương Trần Bảo An, Nguyễn Hoàng Ngân Anh, Trần Nguyên Bảo, Trần Minh Thạch

Trang 13 - Trang 19

Đánh giá đặc điểm rửa trôi của bê tông cốt sợi PET thải trong môi trường nước nhiễm phèn

Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Trường Thành, Phan Thanh Thuận, Lê Hoàng Việt, Huỳnh Trọng Phước

Trang 20 - Trang 26

Đánh giá các phương án móng cọc công trình thủy lợi tại Đồng bằng sông Cửu Long

Lê Đại Duy, Nguyễn Thái An, Lâm Tấn Phát, Cao Tấn Ngọc Thân, Trần Văn Tỷ

Trang 107 - Trang 114