##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ứng dụng công nghệ IoT tích hợp vào nón bảo hộ phục vụ công tác quản lý an toàn lao động tại công trường

Đỗ Tiến Sỹ , Nguyễn Hữu Đại , Lê Gia Huy , Nguyễn Hữu Thành

Tóm tắt

Công trường xây dựng là một môi trường làm việc khắc nghiệt với nhiều rủi ro tai nạn tiềm tàng. Vì vậy để đảm bảo an toàn lao động, người công nhân và kỹ sư bắt buộc phải mang các thiết bị bảo hộ lạo động, đặc biệt là nón bảo hộ lao động khi vào công trường. Tuy nhiên các tai nạn thương tâm vẫn xảy ra. Một trong những guyên nhân chính là vì nón bảo hộ an toàn mà công nhân mang chưa thật sự chủ động hỗ trợ công nhân trong việc phòng chống các tai nạn lao động. Nghiên cứu này đưa ra giải pháp nón bảo hộ lao động được tích hợp các cảm biến và công nghệ Internet Vạn Vật (Internet of Things – IoT) để giúp mũ bảo hộ thông minh hơn, có khả năng phát hiện và cảnh báo cho người đội những sự cố có thể xảy ra trên công trường trước khi sự cố thật sự xảy ra. Nghiên cứu này sẽ đề xuất một quy trình mới cho việc áp dụng các công nghệ cảm biến và IoT tích hợp vào nón bảo hộ vào công tác quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>