Tạp chí Vật liệu & xây dựng

Đã Xuất bản: 28-04-2023

Ảnh hưởng của việc tận dụng bùn thải thay thế một phần xi măng đến cường độ nén và độ hút nước của bê tông cường độ cao

Dương Ngọc Phi Long, Bùi Phương Trinh, Thịnh Nguyễn, Lưu Xuân Lộc, Vũ Đức Thắng

Trang 11 - Trang 17

Nghiên cứu chế tạo gạch chịu lửa nhiều lớp, tiết kiệm năng lượng xây lò quay nung clanhke xi măng

Nguyễn Đức Thành, Cao Tiến Phú, Trần Thị Minh Hà, Hoàng Lê Anh

Trang 18 - Trang 30

Nghiên cứu ứng xử chịu nén đúng tâm của cột ống thép nhồi bê tông

Nguyễn Quang Sĩ, Nguyễn Hoàng Quân, Lê Đăng Dũng, Nguyễn Thanh Quý, Phan Cảnh Tiên

Trang 31 - Trang 36

Nghiên cứu chế tạo vật liệu bột nano ZnO với tác nhân khử đi từ dung dịch chiết của lá cây mẫu đơn

Tạ Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lưu Thị Lan Anh, Lưu Thị Hồng, Huỳnh Đăng Chính

Trang 37 - Trang 41